29/12/2016 18:29

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Κάθε νήπιο επιτρέπεται να εγγραφεί σε ένα και μόνο νηπιαγωγείο, αυτό του τόπου κατοικίας του κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 2 του Π.Δ. 200/1998. Εγγραφή νηπίου σε δύο νηπιαγωγεία δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται, γιατί οι παιδαγωγικοί σκοποί της προσχολικής αγωγής δεν θα εξυπηρετούνταν σε περίπτωση υποβολής του νηπίου σε εναλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Τη Γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε το Γ τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,  ύστερα πό το ακόλουθο ερώτημα του υπουργείου Παιδείας:


Ο πατέρας του νηπίου σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς την υπηρεσία εκθέτει ότι η σύζυγος  10-15 ημέρες το μήνα εργάζεται   στην πόλη … και 10-15 ημέρες το μήνα εργάζεται στην Αθήνα.

Στο μήνυμα ο πατέρας αναφέρει ακόμη ότι όταν η  σύζυγος έρχεται στην Αθήνα παίρνει μαζί της το νήπιο και το δεύτερο , μικρότερης ηλικίας, τέκνο της.
Για το λόγο αυτό, ο πατέρας   ζήτησε από την υπηρεσία να επιτρέψει στο παιδί του  να φοιτά 10-15 ημέρες το μήνα στην Αθήνα  σαν “ακροάτρια”.

Η Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το υπουργείο Παιδείας,  απευθύνθηκε και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  , προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του θέματος, το οποίο έκρινε ομόφωνα   ότι “ η απουσία θεσμικού πλαισίου που προβλέπει την παράλληλη φοίτηση μαθητών σε δυο διαφορετικά νηπιαγωγεία καθώς και οι παιδαγωγικοί λόγοι που επιβάλλουν τη αίτηση των νηπίων  σε ένα σταθερό  σχολικό περιβάλλον δεν επιτρέπουν να εισηγηθεί θετικά επί του αιτήματος της οικογένειας… σχετικά με την ταυτόχρονη φοίτηση νηπίου σε δυο σχολεία”.

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία