08/03/2020 20:04

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Έχουμε αυτή τη στιγμή ανοικτή γραμμή με ειδικούς  και  εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση,λόγω Κορωνοϊού,  δήλωσε σήμερα  η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Όσον αφορά τις χαμένες διδακτικές ώρες , για τα σχολεία που κλείνουν η υφ. Παιδείας τόνισε ότι υπάρχει σε ισχύ  σχετική υπουργική απόφαση.

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών η αναπλήρωσή της εξασφαλίζεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργικής απόφασης του Κ. Γαβρόγλου. (Β ́ 2005), σύμφωνα με εγκύκλιο που υπέγραψε στις 21 Φεβρουαρίου η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Η υφυπουργός Παιδείας καλεί τους  Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Η παρ. 8 του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019, προβλέπει τα εξής:

Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωση τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) αξιοποίηση των σχολικών εορτών με την παράλληλη πραγματοποίηση των εορτών και των μαθημάτων,

β) περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και

γ) περικοπή περιπάτων και εκδρομών. Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να εξομαλυνθεί η λειτουργία του, ο/η Διευθυντής/ντρια συγκαλεί ανά εβδομάδα, τουλάχιστον, το Σχολικό Συμβούλιο, με σκοπό την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Μόλις εξομαλυνθεί η λειτουργία του σχολείου, ο/η Διευθυντής/ ντρια συγκαλεί αμέσως το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών τον τρόπο αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών και ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης και ο Σύλλογος αποφασίζει σχετικά.

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση.

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία