25/08/2016 11:36

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Μετά από θετική  εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) , το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε για το σχολικό έτος 2016-2017 την  υλοποίηση ενημερωτικών παρεμβάσεων για την Ορθή και Ασφαλή Χρήση του Ποδηλάτου της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ACTIVE HELLAS με τίτλο «ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια» σε Δημοτικά Σχολεία (τάξεις Δ’, Ε’ και Στ’), Γυμνάσια και Λύκεια, διάρκειας μιας (1) διδακτικής ώρας για την θεωρητική εκπαίδευση και μιας (1) διδακτικής ώρας για την βιωματική εκπαίδευση, για κάθε σχολικό τμήμα , υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) οι επισκέψεις στα σχολεία και η ενημέρωση των μαθητών να πραγματοποιηθούν ύστερα από συνεννόηση με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των εν λόγω σχολείων και σχετική απόφασή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών,

β) η συμμετοχή των μαθητών στις συγκεκριμένες ενημερώσεις να είναι προαιρετική και δωρεάν και να πραγματοποιηθεί εφόσον εντάσσονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης ή σχολικής δραστηριότητας σε συνεργασία με τον υπεύθυνο πολιτιστικών θεμάτων ή με τον υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων της οικείας Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) η ενημέρωση των μαθητών να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους, παρουσία των εκπαιδευτικών των τάξεων των σχολείων που θα συμμετέχουν και να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία και στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών.

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία