18/11/2016 18:34

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Αναμόρφωση της ύλης στα σχολικά βιβλία, ανανέωση αρκετών σχολικών εγχειριδίων, μείωση της ύλης και η ταύτιση της διδακτέας ύλης με την εξεταστέα ύλη, είναι στις προτεραιότητες του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου. 

Στόχος του Κ. Γαβρόγλου, σχετικά με την  αναδιοργάνωση του περιεχομένου της ύλης των σχολικών εγχειριδίων είναι:

• Η ελαχιστοποίηση των επαναλήψεων ενοτήτων.

• Η αφαίρεση ενοτήτων με δυσνόητο περιεχόμενο για μαθητές των
συγκεκριμένων ηλικιών.

• Ο περιορισμός της υπερβολικής, σε έκταση, ύλης.

• Η εξοικονόμηση χρόνου για εκπόνηση σχεδίων εργασίας από τους
μαθητές.

• Η εξοικονόμηση χρόνου ώστε οι μαθητές να επεξεργάζονται αποτελεσματικότερα τα δεδομένα του μαθήματος και να εκφράζουν τις απόψεις τους.

Ο υπουργός Παιδείας θεωρεί ότι:

Α. Η διδακτέα ύλη, όπως αποτυπώνεται σήμερα στα σχολικά εγχειρίδια πολλών μαθημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι υπερβολική σε έκταση ως προς το διαθέσιμο σχολικό χρόνο.

Β. Το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, κάποιες φορές δυσνόητο για μαθητές συγκεκριμένων ηλικιών.

Γ. Υπάρχουν  επικαλύψεις και περιττές επαναλήψεις ενοτήτων από τάξη σε τάξη.

Δ. Σε σχέση με τα νέα Προγράμματα Σπουδών, ο κ. υπουργός κρίνει  σκόπιμη η επαναθεώρηση του περιεχομένου των υπαρχόντων σχολικών εγχειριδίων, προκειμένου να υλοποιηθεί η αναγκαία αναδιαμόρφωση/μείωση της ύλης, η ανανέωση των βιβλίων εκείνων τα οποία απαιτούν ριζική αναμόρφωση καθώς και η μείωση της διδακτέας ύλης και η ταύτισή της με την εξεταστέα ύλη.

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία