18/09/2013 15:22

Τι ισχύει για τα Ιδιωτικά Σχολεία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Το υπουργείο Παιδείας επιτρέπει από το φετινό σχολικό έτος σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία και των Νηπίων στα Νηπιαγωγεία δύναται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υπερβαίνει κατά 10% την αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο και νηπίων ανά νηπιαγωγό.  
 Για τα Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ισχύει η παρ. 3. του άρθρου 14 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).
 
Τι ίσχυε μέχρι πέρσι στα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων προσδιορίζονταν  από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα
(1) δάσκαλο ως εξής:
Μαθητές Δάσκαλοι Οργανικότητα
10 έως 15 1 Μονοθέσιο
16 έως 30 2 Διθέσιο
31έως 45 3 Τριθέσιο
46 έως 100 4 τετραθέσιο
101 έως 125 5 πενταθέσιο
126 έως 150 6 Εξαθέσιο
151 έως 175 7 Επταθέσιο
176 έως 200 8 Οκταθέσιο
201 έως 225 9 Εννιαθέσιο
226 έως 250 10 Δεκαθέσιο
251 έως 275 11 Ενδεκαθέσιο
276 έως 300 12 Δωδεκαθέσιο

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Για τα Νηπιαγωγεία ίσχυαν μέχρι πέρσι τα εξής:
Τα Νηπιαγωγεία είναι μονοθέσια και διθέσια. Μονοθέσια είναι εκείνα στα οποία φοιτούν από επτά (7) έως είκοσι πέντε (25) νήπια και διθέσια εκείνα στα οποία φοιτούν από είκοσι έξι (26) έως πενήντα (50) νήπια.
Ο αριθμός των νηπίων ανά Νηπιαγωγό ορίζεται στα 25 νήπια.
Ετσι οι παραπάνω αριθμοί μαθητών μπορούν από φέτος να αυξάνονται κατά 10%

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία