04/10/2013 09:05

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της κυβέρνησης  οι υπουργικές αποφάσεις που δίνει τη δυνατότητα αύξησης του αριθμού των μαθητών , ανά τμήμα, κατά 10%. Κάνετε κλικ εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και Λύκεια
Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, από το σχολικό έτος 2013-2014, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τους είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα, σύμφωνα με απόφαση που υπε΄γραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος.
«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις , με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%», τονίζεται στην υπουργική απόφαση.
Στα Ιδιωτικά Σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης η προσαύξηση του 10% αποφασίζεται από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων.
Η με αρ. πρωτ. 62124/Γ2/09-05-2013 (Β΄ 1218) Κοινή Υπουργική Απόφαση
καταργείται.
«Πράσινο φως» για αύξηση 10% των μαθητών ανά δάσκαλο ή νηπιαγωγό
Το υπουργείο Παιδείας επιτρέπει από το φετινό σχολικό έτος σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία και των Νηπίων στα Νηπιαγωγεία δύναται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υπερβαίνει κατά 10% την αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο και νηπίων ανά νηπιαγωγό.
 Για τα Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ισχύει η παρ. 3. του άρθρου 14 του ν. 682/1977 (Α΄ 244).
Τι ίσχυε μέχρι πέρσι στα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων προσδιορίζονταν  από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα
(1) δάσκαλο ως εξής:
Μαθητές Δάσκαλοι Οργανικότητα
10 έως 15 1 Μονοθέσιο
16 έως 30 2 Διθέσιο
31έως 45 3 Τριθέσιο
46 έως 100 4 τετραθέσιο
101 έως 125 5 πενταθέσιο
126 έως 150 6 Εξαθέσιο
151 έως 175 7 Επταθέσιο
176 έως 200 8 Οκταθέσιο
201 έως 225 9 Εννιαθέσιο
226 έως 250 10 Δεκαθέσιο
251 έως 275 11 Ενδεκαθέσιο
276 έως 300 12 Δωδεκαθέσιο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Για τα Νηπιαγωγεία ίσχυαν μέχρι πέρσι τα εξής:
Τα Νηπιαγωγεία είναι μονοθέσια και διθέσια. Μονοθέσια είναι εκείνα στα οποία φοιτούν από επτά (7) έως είκοσι πέντε (25) νήπια και διθέσια εκείνα στα οποία φοιτούν από είκοσι έξι (26) έως πενήντα (50) νήπια.
Ο αριθμός των νηπίων ανά Νηπιαγωγό ορίζεται στα 25 νήπια.
Ετσι οι παραπάνω αριθμοί μαθητών μπορούν από φέτος να αυξάνονται κατά 10%

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία