28/04/2017 19:50

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου,  κατατάσσονται σε τρεις ομάδες ως εξής:

Η Ομάδα Α ́ περιλαμβάνει τα μαθήματα:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία),

2) Μαθηματικά,

3) Κοράνι και

4) Φικχ για τις Α ́ και Β ́ τάξεις του Γυμνασίου, και,

5) Ακαήντ για την Γ ́ Γυμνασίου.

Η Ομάδα Β ́ περιλαμβάνει τα μαθήματα:

1) Aρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση),

2) Ιστορία,

3) Φυσική,

4) Χημεία,

5) Βιολογία,

6) Γεωλογία - Γεωγραφία,

7) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

8) Αγγλικά,

9) Οικιακή Οικονομία,

10) Αραβική Γλώσσα,

11) Τουρκική Γλώσσα,

12) Ισλαμική Ιστορία, και ,

13) Σιρά.

Η Ομάδα Γ’ περιλαμβάνει τα μαθήματα:

1) Tεχνολογία - Πληροφορικής

2) Θρησκευτική Μουσική

3) Κορανική Καλλιγραφία,

4) Καλλιτεχνικά,

5) Φυσική Αγωγή, και,

6) Βι-ωματικές Δράσεις.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 126/2016 (Φ.Ε.Κ. 211/Α ́) με τη σημείωση ότι οι ενέργειες των Διευθυντών, που προβλέπονται, ασκούνται κατά συναρμοδιότητα με τους υποδιευθυντές των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία