20/12/2017 17:52

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Σχετικά με την εκτύπωση με διορθώσεις του σχολικού εγχειριδίου «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» Ε’ Δημοτικού, όσον αφορά το θέμα της απόκτησης Ελληνικής ιθαγένειας, το υπουργείο Παιδείας ζήτησε από τον ΔΙΟΦΑΝΤΟ να γίνουν οι εξής διορθώσεις:

Στη σελ. 13: στο ανδρικό σκίτσο που βρίσκεται επάνω και δεξιά της σελίδας να προστεθεί τετραγωνάκι με το εξής κείμενο: «Τo παιδί που ζει στην Ελλάδα και δεν γεννήθηκε από Έλληνες γονείς, αποκτά την ελληνική ιθαγένεια αν πηγαίνει σε ελληνικό σχολείο».

Στη σελ. 15: η τελευταία πρόταση «Την ελληνική ιθαγένεια την αποκτούμε με τη γέννηση από Έλληνα ή Ελληνίδα ή με την πολιτογράφηση» να ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ως εξής:

“Την ελληνική ιθαγένεια μπορούμε να την αποκτήσουμε με τους εξής τρόπους:

α) με τη γέννηση μας από Έλληνα ή Ελληνίδα, ή

β) λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας, για τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα και οι γονείς τους δεν είναι Έλληνες, ή

γ) με την πολιτογράφηση”».

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία