26/11/2018 12:31

Χρονοδιάγραμμα υποβολής στοιχείων για την ύλη που διδάχθηκαν τα σχολεία στα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Με εντολή του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου εξέδωσε εγκύκλιο με την  οποία για την παρακολούθηση και συντονισμό  της ύλης των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά:

Α. Οι 13 Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης  θα πρέπει να συγκροτήσουν   για κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης   επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης.

Β. Έργο της επιτροπής θα  είναι ο έλεγχος της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που αποστέλλουν οι σχολικές μονάδες, η συμπλήρωση και αποστολή του συγκεντρωτικού πίνακα, η τήρηση των χρονικών προθεσμιών, η σύνταξη και αποστολή Εισηγητικής έκθεσης.

Γ. Η επιτροπή αποτελείται από:

  1. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως πρόεδρο,
  2. τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. . στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η Δ/νση Δ.Ε. (εφόσον υπάρχει δυνατότητα),
  3. τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων-πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και
  4. έναν διοικητικό υπάλληλο της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης ως Γραμματέα της επιτροπής, ο οποίος αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη της ομάδας.

Το Χρονοδιάγραμμα

Συμπλήρωση και αποστολή στοιχείων από τους Διευθυντές των ΓΕ.Λ. προς τις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

Οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. θα πρέπει να  υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης (για την επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης) συμπληρωμένο  τον ΠΙΝΑΚΑ 1 με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους:

α) μέχρι και 18-12-2018,

β) μέχρι και 25-01-2019,

γ) μέχρι και 22-02-2019,

δ) μέχρι και 27-03-2019 και

ε) μέχρι και 09-05-2019

Η εξεταστέα – διδακτέα ύλη πρέπει σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί, τονίζει στην εγκύκλιο το υπουργείο Παιδείας.

Συνεπώς, σημειώνεται την εγκύκλιο,οι σχολικές μονάδες οφείλουν να συμπληρώνουν ΟΛΑ τα στοιχεία του πίνακα, ακόμα και εάν κάποιοι μαθητές τους δεν επιθυμούν να εξεταστούν στα σχετικά μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η υποβολή των στοιχείων γίνεται για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω και οι σχολικές μονάδες αποστέλλουν τον ΠΙΝΑΚΑ 1 μόνο στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης στην οποία ανήκουν.

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους Διευθυντές των ΓΕ.Λ. να μεριμνήσουν ώστε στην τελευταία παρακολούθηση (09- 05-2019) και εφόσον η εξεταστέα – διδακτέα ύλη έχει ολοκληρωθεί, να αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 η λέξη ΤΕΛΟΣ και όχι οι σελίδες του βιβλίου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. ενημερώνουν άμεσα την επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε.

Συμπλήρωση συγκεντρωτικού πίνακα από τις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

Ο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ θα συμπληρώνεται από την επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης και θα υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το αργότερο τρεις (03) ημέρες μετά από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην παρ. 2 αυτής της εγκυκλίου. Η συγκέντρωση και η αποστολή των στοιχείων γίνεται για όλες τις ημερομηνίες σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Εισηγητική έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να συνυποβάλλει – μαζί με την αποστολή του ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ – εισηγητική έκθεση για την πορεία ολοκλήρωσης της ύλης (καταγραφή των σχολείων στα οποία παρατηρείται καθυστέρηση στην πορεία ολοκλήρωσης της ύλης, αιτίες καθυστέρησης, καθώς και ενέργειες, στις οποίες προέβη η επιτροπή για επίλυση των προβλημάτων των σχολείων και για την ολοκλήρωση της ύλης).
 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία