20/01/2018 16:09

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Σε αλλαγές στην ισχύουσα υπουργική απόφαση για τη διοργάνωση των Ευρωπαικών-Παγκόσμιων Σχολικών Αγώνων προχώρησε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου με νέα τροποποιητική απόφαση που υπέγραψε.

Συγκεκριμένα:

ΠΡΩΤΟΝ: Από δω και στο εξής σε περίπτωση αδυναμίας για αντικειμενικούς λόγους συγκρότησης της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. η αρμόδια Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με το άρθρο 29 του Π.Δ. 114/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οργανώνει και προκηρύσσει με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων και κάθε άλλη σχολική αθλητική δραστηριότητα.

Μέχρι σήμερα δεν έχει συγκροτηθεί  η  Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. το έργο της Επιτροπής, όπως περιγράφεται στην αρ.πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016/Φ.Ε.Κ. 3754/τ. Β ́/2016 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υλοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται:

α) άμισθη Πενταμελής Επιτροπή εντός της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. με έργο την κλήρωση της Β ́ και Γ ́ φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, ως Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη από τις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Χρέη Γραμματέα στην ανωτέρω Επιτροπή εκτελεί υπάλληλος ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

β) κάθε άλλη άμισθη Επιτροπή, όπου απαιτείται, για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων.

ΤΡΙΤΟΝ :  Η χώρα μας, ως μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (I.S.F.), δύναται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και όχι με απόφαση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., όπως ίσχυε , να συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους σχολικούς αγώνες που διοργανώνονται από την ως άνω Ομοσπονδία.

Στην εν λόγω απόφαση ορίζονται και τα αθλήματα για τον ορισμό των οποίων απαιτείται η προγενέστερη διοργάνωση Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της ανάλυσης κόστους συμμετοχής στους εν λόγω αγώνες από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία