28/04/2017 19:57

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Στην Α ́ τάξη των Καλλιτεχνικών Λυκείων εγγράφονται αυτοδίκαια απόφοιτοι των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου, από άλλο Καλλιτεχνικό Λύκειο πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο Καλλιτεχνικό Λύκειο υποδοχής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και διενεργούνται από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε σχολικού έτους.

2. Ο μαθητής που ενώ φοιτά σε τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου αποφασίζει, για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς, να μετεγγραφεί σε άλλο Γενικό Λύκειο, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί στην αντίστοιχη τάξη του   Λυκείου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διδακτικό τετράμηνο  από την αρχική αίτηση μετεγγραφής του και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μαθητών στην τάξη. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές (31 Μαρτίου εκάστου σχολικού έτους).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΕΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία