16/08/2013 08:46


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr

Έως και 30 ώρες εβδομαδιαίως υποχρεωτική παρουσία των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία θα μπορεί να επιβάλει το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του σχολείου, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε   ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος
Ειδικότερα η απόφαση ορίζει τα εξής:
Α. Λόγω των αυξημένων αναγκών λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών
Σχολείων (Π.Π.Σ.), το ωράριο υποχρεωτικής παρουσίας των εκπαιδευτικών στις εν λόγω σχολικές μονάδες, είναι δυνατόν να ορίζεται έως και 30 ώρες
εβδομαδιαίως, με απόφαση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ) του σχολείου.
Β. Η λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων αριστείας και δημιουργικότητας
υλοποιείται εκτός του κανονικού ωρολογίου προγράμματος της σχολικής
μονάδας και οι ώρες λειτουργίας τους προσμετρώνται στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτούς.
Γ. Για την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου υψηλών απαιτήσεων των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, όπως πρακτικές ασκήσεις φοιτητών, δειγματικές διδασκαλίες, mentoring, δράσεις ενδοεπιμόρφωσης, δράσεις διάχυσης καλών εκπαιδευτικών πρακτικών στα σχολεία της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, πειραματική εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, παραγωγή διδακτικού υλικού, διαρκής διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών πρακτικών, δομών κ.λπ., μπορούν να διατίθεται έως δύο ώρες εβδομαδιαίως από το διδακτικό ωράριο των διευθυντών, υποδιευθυντών και εκπαιδευτικών, μετά από πρόταση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ) της σχολικής μονάδας και σχετική έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία