25/06/2018 18:27

Στη Σχολή Αστυφυλάκων εισάγονται, χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε οριζομένου αριθμού μέχρι δέκα (10) αθλητές/τριες, οι οποίοι/ες έχουν πετύχει αγωνιστική διάκριση

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Ειδική ρύθμιση για υποψηφίους που πέτυχαν  αγωνιστική διάκριση σε ηλικία  πριν συμπληρώσουν το 12ο έτος της ηλικίας τους,δηλαδή  πριν την 08-10-2008 και δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (06-06-2018), δηλαδή η διάκριση, προβλέπει η Προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές.

Συγκεκριμένα η   ρύθμιση αναφέρει τα εξής:

Στη  Σχολή Αστυφυλάκων εισάγονται, χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε οριζομένου αριθμού μέχρι δέκα (10) αθλητές/τριες, οι οποίοι/ες έχουν πετύχει αγωνιστική διάκριση υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 παρ. 2 και 11 του Ν. 2725/1999 (Υ.Ε.Κ. Α ́- 121), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τα άρθρα 18 παρ. 12 του Ν. 3708/2008 (Υ.Ε.Κ. Α ́-210), και 45 παρ. Γ2 του Ν. 3773/2009 (Υ.Ε.Κ. Α ́-120), ήτοι

α) έχουν σημειώσει την απαιτούμενη διάκριση πριν την 08-10-2008, και,

β) δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (06-06-2018), δηλαδή πρέπει να έχουν γεννηθεί μεταγενέστερα της 06-06-1996, εφόσον έχουν και τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για τους/ις υποψήφιους/ες Δοκίμους Αστυφύλακες, όπως αναφέρονται στο Κεφ. II της Προκήρυξης.

Οι Ειδικές κατηγορίες, όπως αναφέρονται στην ενότ. Α παρ. 1 του παρόντος κεφαλαίου δεν ισχύουν για τους αθλητές/τριες.

Η διάταξη δεν είναι καινούργια

Ανατρέξαμε και στην περσινή προκήρυξη όπου η παραπάνω διάταξη υπήρχε, που σημαίνει ότι δεν προστέθηκε ειδικά για φέτος και απ ότι φαίνεται δεν πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους.

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία