13/01/2014 21:54

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr


Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που ψηφίστηκαν πριν τις γιορτές από τη Βουλή οι απόφοιτοι των  ΣΕΚ, ΙΕΚ και ΚΔΒΜ , λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και είναι δυνατόν, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις ανά ειδικότητα, να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες διεξάγονται ετήσια, το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά μόνας ή και σε συνεργασία με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις αποτελεί το φορέα, που εφαρμόζει τις διαδικασίες πιστοποίησης
προσόντων, για τη χορήγηση Πτυχίου ή Διπλώματος Ειδικότητας
. Κατά περίπτωση, στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης, δύνανται να συμμετέχουν και Υπουργεία που χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, για όσες ειδικότητες υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδικότητας, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., βάσει προγραμματικών συμφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις επιστημονικές ενώσεις, εφόσον αυτές οι συμφωνίες υπάρχουν, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ειδικά το σύστημα πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων των αποφοίτων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο χρόνος διεξαγωγής και η διαδικασία των εξετάσεων, η οργανωτική δομή, ο τύπος των χορηγούμενων τίτλων και βεβαιώσεων, καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης και του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση του χορηγούμενου τίτλου.
Με την ίδια απόφαση συνιστάται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), με συμμετοχή μελών του διοικητικού συμβουλίου, στελεχών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή και στελεχών, επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής, εκπροσώπων Υπουργείων, επαγγελματικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, επιστημονικών ενώσεων για τη διενέργεια των εξετάσεων και την εισήγηση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και αφορούν στην πιστοποίηση της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ., συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, των οποίων η συγκρότηση και ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσης όλων των ανωτέρω, ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, θέμα που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματική  κατάρτισης των αποφοίτων Σ.Ε.Κ. και I.E.Κ.. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το σύστημα πιστοποίησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) κατ’ αναλογία και με βάση τα θέματα του εδαφίου ε΄ της παρούσας παραγράφου, ανατίθεται στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης του παρόντος εδαφίου, συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας τους, το ύφος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσής τους,καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, θέμα που αφορά στις εξετάσεις πιστοποίησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Κ.Δ.Β.Μ.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η συγκρότηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ..»
  Από τη δημοσίευση του ν. 4186/2013 το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 αντιστοιχεί στο Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 του παρόντος άρθρου και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1 της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 αντιστοιχεί στο Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3 του παρόντος
άρθρου που χορηγείται στους αποφοίτους των Σ.Ε.Κ..
 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  Ειδικά, για το έτος 2014, οι εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων  των  ΣΕΚ, ΙΕΚ και ΚΔΒΜ δύνανται να πραγματοποιηθούν μέχρι δύο (2) φορές__

1 Σχόλια

  • Emilios
    14/01/2014
    00:38

    Μια ερωτηση εχω, αμα μπορειται μου απανταται....ποτε πρεπει να κανω τα χαρτια για την πιστοποιηση για φετος...

Σχολιάστε το άρθρο

  • * Απαιτούμενα πεδία