Φοίτηση rss

  • Δυνατότητα εγγραφής νηπίου σε δύο σχολικές μονάδες παράλληλα
   • Σχόλια 0

   Δυνατότητα εγγραφής νηπίου σε δύο σχολικές μονάδες παράλληλα

   29/12/2016 18:29

   ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr
   Κάθε νήπιο επιτρέπεται να εγγραφεί σε ένα και μόνο νηπιαγωγείο, αυτό του τόπου κατοικίας του κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 2 του Π.Δ. 200/1998. Εγγραφή νηπίου σε δύο νηπιαγωγεία δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται, γιατί οι παιδαγωγικοί σκοποί της προσχολικής αγωγής δεν θα εξυπηρετούνταν σε περίπτωση υποβολής του νηπίου σε εναλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Τη Γνωμοδότηση αυτή ...

  • Διετές υποχρεωτικό Νηπιαγωγείο
   • Σχόλια 0

   Διετές υποχρεωτικό Νηπιαγωγείο

   14/12/2016 19:01

   ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr
   Τρεις ανακοινώσεις έκανε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα πρόκειται για τις εξής ανακοινώσεις: 1. Επέκταση του ενιαίου τύπου ολοήμερου δημοτικού και στα μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια σχολεία (συνολικά 769 σχολεία). 2. Προσθήκη ενός έτους στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. 3. Περαιτέρω ενίσχυση του ...

  • Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τα Ολοήμερα Σχολεία
   • Σχόλια 0

   Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τα Ολοήμερα Σχολεία

   18/09/2013 09:03

   ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr
          Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, δημιουργήθηκε και εξυπηρετεί  παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους, έχοντας έντονο υποστηρικτικό ρόλο και στοχεύοντας στην πολύπλευρη μόρφωση των μαθητών καθώς και  στη στήριξη της εργαζόμενης οικογένειας. Από το σχολικό έτος 2010 μέχρι σήμερα, ορίστηκαν χίλια διακόσια ογδόντα επτά (1287) Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ, τα οποία ...

  • 15 μαθητές ανά δάσκαλο
   • Σχόλια 0

   15 μαθητές ανά δάσκαλο

   03/08/2013 16:00

   ΡΕΠΟΡΤΑΖ:dhmotiko.gr Η οργανοτικότητα των Δημοτικών σχολείων προσδιορίζεται από την αναλογία δεκαπέντε μαθητών προς ένα δάσκαλο για τα μονοθέσια, , διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά 25 μαθητών προς ένα δάσκαλο. Επίσης, ο αριθμός των νηπίων, ανά τμήμα στα Νηπιαγωγεία, ορίζεται σε 25 νήπια , ανά ...

  • Ποιες ποινικές ευθύνες έχουν οι γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο
   • Σχόλια 0

   Ποιες ποινικές ευθύνες έχουν οι γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο

   03/08/2013 14:58

   ΡΕΠΟΡΤΑΖ:gimnasio.grKαθιερώθηκε, με νόμο,  η υποχρεωτική εκπαίδευση Γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα, ποινικοποιήθηκε η μη εγγραφή των μαθητών στο Γυμνάσιο, με την τιμωρία του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή του ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση, ...

  • Υποχρεωτική φοίτηση στα Νηπιαγωγεία
   • Σχόλια 0

   Υποχρεωτική φοίτηση στα Νηπιαγωγεία

   03/08/2013 14:19

   ΡΕΠΟΡΤΑΖ:dhmotiko.gr Η φοίτηση των νηπίων, τα οποία μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2012 συμπληρώνουν ηλικία πέντε ετών (γεννηθέντα το 2007), είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου 3518/2006,(ΦΕΚ 272/2006, τ.Β΄) και με τη με αριθμ Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011, (ΦΕΚ 1266/2011, τ.Β΄), Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο τύπος της Βεβαίωσης Παρακολούθησης Νηπίου, η οποία είναι ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ...

  • Πρόωρη αποχώρηση Νηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα
   • Σχόλια 3

   Πρόωρη αποχώρηση Νηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα

   03/08/2013 14:14

   ΡΕΠΟΡΤΑΖ:dhmotiko.gr Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (προβλήματα υγείας, σοβαρά κοινωνικά ζητήματα) μπορεί να εγκριθεί πρόωρη αποχώρηση από το Ολοήμερο Πρόγραμμα , κατόπιν σχετικής αίτησης του γονέα/κηδεμόνα συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η οποία διαβιβάζεται μέσω  των Προϊστάμενων των Νηπιαγωγείων στους Διευθυντές Π.Ε. Στην αίτηση του γονέα/κηδεμόνα  θα πρέπει να ...

  • Ποιες είναι οι επίσημες διακοπές και αργίες που προβλέπονται για τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά
   • Σχόλια 0

   Ποιες είναι οι επίσημες διακοπές και αργίες που προβλέπονται για τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

   01/08/2013 14:23

   ΡΕΠΟΡΤΑΖ:dhmotiko.grΤα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργούν:   - Τα Σάββατα και τις Κυριακές   - Την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή)   - Την 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση σε όλα τα σχολεία μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό ...

  • Διακοπές μαθημάτων λόγω έκτακτων αναγκών
   • Σχόλια 0

   Διακοπές μαθημάτων λόγω έκτακτων αναγκών

   13/06/2013 16:15

   ΡΕΠΟΡΤΑΖ:dhmotiko.gr Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των νηπίων μπορούν να διακοπούν μέχρι δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες με απόφαση του Υπουργού Παιδείας για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και απρόβλεπτων καταστάσεων και γεγονότων ή του οικείου Νομάρχη αν τα παραπάνω αφορούν μεμονωμένο νομό.   Διακοπή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πέραν των 15 εργάσιμων ημερών για τις παραπάνω ...

  • Έλεγχος και εκτίμηση της ανάπτυξης των νηπίων - Παιδαγωγικές συναντήσεις - Συνεργασία με την οικογένεια
   • Σχόλια 0

   Έλεγχος και εκτίμηση της ανάπτυξης των νηπίων - Παιδαγωγικές συναντήσεις - Συνεργασία με την οικογένεια

   11/06/2013 16:20

   ΡΕΠΟΡΤΑΖ:dhmotiko.grΈλεγχος και εκτίμηση της ανάπτυξης των νηπίων - Παιδαγωγικές συναντήσεις - Συνεργασία με την οικογένεια1. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της ανάπτυξης του νηπίου από τον / η νηπιαγωγό στηρίζεται: α. Στις πληροφορίες που παρέχει η οικογένεια για το ιστορικό της ανάπτυξης του νηπίου και την εκτίμηση της συμπεριφοράς του στο οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον.β. Στη ...

  • Επιτήρηση νηπίων
   • Σχόλια 0

   Επιτήρηση νηπίων

   04/06/2013 16:23

     Υπεύθυνος για την υποδοχή των νηπίων, την ασφαλή αποχώρησή τους και παραλαβή τους από τους γονείς ή από το συνοδό που αυτοί έχουν ορίσει είναι ο / η νηπιαγωγός. Με ευθύνη του / της νηπιαγωγού ενημερώνονται οι γονείς και οι κηδεμόνες για το διδακτικό ωράριο και την υποχρέωση που έχουν για την παραλαβή των παιδιών με τη λήξη των εκπ/κών δραστηριοτήτων. Για τα θέματα αυτά οι γονείς ...

  • Διδακτικές επισκέψεις
   • Σχόλια 0

   Διδακτικές επισκέψεις

   28/05/2013 16:26

   ΡΕΠΟΡΤΑΖ:dhmotiko.gr Οι διδακτικές επισκέψεις σε διάφορους χώρους έχουν ψυχαγωγικό. παιδαγωγικό και μορφωτικό σκοπό, όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα, πραγματοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας και είναι ενταγμένες στον προγραμματισμό του νηπιαγωγείου.Στις περιπτώσεις που γίνεται χρήση μεταφορικού μέσου, απαιτείται η έγκριση του προϊσταμένου της Δ/νσης ή του Γραφείου ...

  • ΥΠΟΥΡΓΟΣ:57 Νηπιαγωγεία με αποκλειστικά 1.059 μουσουλμάνους μαθητές στη Θράκη
   • Σχόλια 0

   ΥΠΟΥΡΓΟΣ:57 Νηπιαγωγεία με αποκλειστικά 1.059 μουσουλμάνους μαθητές στη Θράκη

   29/12/2012 14:27

   Συνολικά 57 Νηπιαγωγεία με αποκλειστικά 1.059 μουσουλμάνους μαθητές λειτούργησαν στη Θράκη το σχ. Έτος 2011-12, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλου που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ύστερα από σχετική ερώτηση της Βουλευτού Μαρίας Ρεπούση.ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΎΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ...