Λύκειο rss

  • Απόφαση για τις εξετάσεις των μαθητών Ιδιωτικών Σχολείων (Α Λυκείου) στο μάθημα της Ξένης Γλώσσας
   • Σχόλια 0

   Απόφαση για τις εξετάσεις των μαθητών Ιδιωτικών Σχολείων (Α Λυκείου) στο μάθημα της Ξένης Γλώσσας

   05/06/2014 09:42

   ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr
   Όλα τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων στο μάθημα της Ξένης Γλώσσας θα οριστούν από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου των Ιδιωτικών Σχολείων, εφόσον η Ξένη Γλώσσα διδάσκεται κατά παρέκκλιση περισσότερες ώρες από αυτές που προβλέπονται στα Ωρολόγια Προγράμματα των σχολείων.Για τον τρόπο αξιολόγησης της Ξένης Γλώσσας ισχύει η παρ. 30 του π.δ/τος 68/2014 ...

  • Προδιαγραφές - Οδηγίες Διαμόρφωσης Θεμάτων για το Μάθημα Ξένες Γλώσσες
   • Σχόλια 0

   Προδιαγραφές - Οδηγίες Διαμόρφωσης Θεμάτων για το Μάθημα Ξένες Γλώσσες

   29/04/2014 09:00

   ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr
   Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) εξέδωσε τις  Προδιαγραφές - Οδηγίες Διαμόρφωσης Θεμάτων για το Μάθημα Ξένες Γλώσσες , καθώς από φέτος αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης για τους μαθητές της Α Λυκείου. Για να ανοίξετε τις οδηγίες πατήστε ...

  • Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο
   • Σχόλια 0

   Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο

   05/08/2013 15:14

   ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν ως ξένη γλώσσα μία από τις γλώσσες που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο, μεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.Τα τμήματα ξένων γλωσσών συγκροτούνται με βάση τις επιλογές των μαθητών και ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκατέσσερις (14). Σε ...